Author Archives:

greendeal

pic

Green Deal проведе семинар за членовете на Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев

С помощта на Сдружение на предприемачите (Гоце Делчев), Green Deal проведе семинар дискусия пред представителите на водещи фирми в региона.

Срещата на тема Променящи се пазари, нови перспективи и маркетингови модели се състоя на 28 януари 2015 г. в хотел “Неврокоп”. В семинара взеха участие представители на компании от региона, опериращи в сферата на туризма, строителството, производството и търговията.

Програмата на срещата включваше следните теми:

 • Основни насоки и прогнози за развитието на пазарите на международно и местно равнище за 2015 г.
 • Значението на социалните мрежи и начините, по които организациите привличат партньори и крайни клиенти.
 • Стратегии за интегрирани маркетингови  комуникации. Достигане до широка и нишова аудитория.
 • Представяне на успешните примери за печеливши комуникации

Консултантите от Green Deal проведоха и дискусия с участниците относно разискваните теми.

Екипът ни вярва, че семинарът е бил от полза за всички присъстващи и се надява, че ще продължи ползотворните си взаимоотношения със Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев.

Why did you https://pro-academic-writers.com/ elect to take your courses online rather than in a traditional classroom setting

Green Deal проведе семинар „Управление на изпълнението” за екипа на Haloila Bulgaria

Служителите на Haloila Bulgaria взеха участие в семинар и тиймбилдинг „Управление на изпълнението”, организиран от консултантите от фирма Green Deal. Срещата на екипа се проведе в началото на месец юни 2014 г. в град Златоград.

По време на семинара участниците се фокусираха върху значението на целеполагането в работния процес, вътрешнофирмената култура, оценяването на трудовите постижения и пресечната точка между желанията на служителите и корпоративните цели.

Seminar HaloilaСеминарът беше разделен на две части и даде възможност на служителите на Haloila Bulgaria да се запознаят с различни ефективни похвати при определянето на цели и работата в екип като: прилагане на модела S.M.A.R.T., управление на оценката на изпълнението като дългосрочен процес, провеждане на ефективни групови срещи, добри практики при комуникирането на промяна и др.

Срещата и разискваните казуси, свързани с взаимоотношенията между служителите в динамичния работен процес, стимулираха откровен диалог между участниците.

Тиймбилдингът запозна служителите по интересен начин с богатата история, която съхранява Етнографския комплекс в Златоград и им даде възможност да изпробват способностите си в грънчарството и гайтанджийството.

Екипът на Green Deal си сътрудничи с Haloila Bulgaria от началото на годината във връзка с разработване на новата интернет страница на компанията www.haloilabulgaria.com.

Remembering the answers to these questions proessaywriting.org can help you stay motivated in your studies

Конференция за климата във Варшава

downloadОт 11 до 22 ноември 2013 г. в столицата на Полша се проведе 19-та конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата. Целта на срещата беше да създаде солидна основа за постигане на глобално споразумение за ограничаване на климатичните промени през 2015 г.

Делегати от над 190 държави заседаваха две седмици, за да поставят основите на ново глобално споразумение за справяне с климатичните промени. От форума във Варшава се очакваше решение и за задействане на фонд от 100 млрд. долара за адаптиране към климатичните промени до 2020 г., който би трябвало да започне да функционира от догодина.
Всяка страна прие да опише собствения си принос в борбата с климатичните промени. Участниците се съгласиха да обявят и плановете си за намаляване на парниковите емисии преди форума в Париж през 2015-та, от който се очаква следващото споразумение със задължаващ характер.
Във Варшава, обаче, не бяха очертани нови стратегически цели за близките години. Не беше направен и точен разчет на предвидения фонд за периода 2013-2019 г., с който богатите държави ще подпомагат бедните в борбата с климатичните промени.
Големите неправителствени екологични организации като Грийнпийс и Световният фонд за дивата природа (WWF), Оксфам, Международната конфедерация на профсъюзите и международната неправителствена организация ЕкшънЕйд или общо 800 депутати напуснаха форума защото “не води наникъде”, предадоха световните агенции. Посочва се, че тази крайна стъпка е без прецедент за големите конференции на ООН за борбата с климатичните промени.
Международната общност си поставя за цел да ограничи затоплянето на 2 градуса спрямо нивото от прединдустриалната ера, напомня АФП. Очакваше се във Варшава да се постави основите на споразумение за намаляване на емисиите на парниковите газове, което трябва да бъде подписано в Париж през 2015 г.

Regularly review your personal goals to remember why you are doing what proceed to read more you are doing

Green Deal проведе обучение за ръководителите на „Строителна механизация“ АД

Обучението „Проекти, хора, изпълнение“  беше насочено към подобряване на начина на планиране, подготовка, изпълнение и оценка на проекти.

В началото на месец ноември ръководителите на „Строителна механизация“ АД  участваха в семинар „Проекти, хора и изпълнение“. Обучението беше проведено от Антонио Карета и Жан-Пиер Ербиние.

Антонио Карета е консултант във водещи индустриални и финансови компании като Michelin Tyres, RAS-Allianz, Hay Management Consultants, Italcementi.

Жан-Пиер Ербиние е ключов консултант на висшия мениджмънт и управителните съвети на редица международни компании като Ciments Francais, Italcementi Group, Samaritaine, Holodis и други. Модератор на обучението беше госпожа Валентина Грозданова, Управител на фирма Green Deal.

Основните акценти на семинара бяха насочени към спецификите и успешните методи за планиране, организиране и ръководене на проекти. Особено внимание беше отделено на начина, по който се извършва оценката на изпълнението на проекти, както и на извеждане на изводи и препоръки за изпълнението им.

На служителите на „Строителна механизация“ АД  бяха представени за разрешаване реални казуси от тяхната дейност. С помощта на консултантите на Green Deal бяха направени обстойни анализи на задания и бяха извлечени полезни препоръки за бъдещото организационно развитие на Компанията. Участниците в семинара определиха обучението като полезно за разбиране на процеса на организиране, планиране, подготовката и изпълнение на проекти. Допълнително срещата беше оценена като ползотворна за подобряването на взаимодействията и комуникацията между отделните ръководители и звена.

„Проведеното обучение ще допринесе за подобряването на работния процес и като цяло за повишаване на квалификацията на персонала”, заяви инженер Павел Груев, Заместник Изпълнителен Директор на „Строителна механизация” АД.

Green Deal продължава да работи върху разработване на различни форми на обучения за оптимизация на работния процес в „Строителна механизация“ АД.

Finding ways to stay motivated while you are studying for your degree online write essay is critical to your academic success

Green Deal проведе обучение по безопасност в „Строителна механизация“ АД

Пред служителите на Компанията беше представена специална програма по случай Европейската седмица за безопасност и здраве.

dfdffВ рамките на Европейската седмица за безопасност и здраве на 23 октомври 2013 г. беше направена презентация на Програмата по безопасност на „Строителна механизация“ АД. Представянето беше съпътствано от провеждането на анкета сред отговорниците по ЗБУТ и ръководителите на отдели. Беше представен и анализ на резултатите от проучването „Въпросник за анализ на знанията и изпълнение на задълженията на отговорниците по ЗБУТ в „Строителна механизация“ АД“.

След получаване и обработване на данните от въпросника бяха изложени съществени изводи от него. Също така бяха посочени и областите за подобрение по време на проведеното обучение.

Благодарение на интереса и резултатите от обучението, ще бъдат проведени и други програми за запознаване на служителите на „Строителна механизация“ АД със спецификите в областта на безопасните практики при работа.

Setting a realistic schedule, making time for fun, keeping your goals in mind, and finding support can all exquisite review to read help you to stay motivated when you find yourself feeling overwhelmed by your studies

Озонът: този газ може да спасява и убива

Международният ден за запазване на озоновия слой се отбелязва на 16 септември.

03Международният ден за запазване на озоновия слой  – тънкият „щит“, защитаващ живота на Земята от пагубното ултравиолетово лъчение на Слънцето, се отбелязва на 16 септември. На този ден през 1987 година е подписан  Монреалския протокол.

В нормални условия озонът, или O3, е бледо-син газ, който при охлаждане се превръща в тъмно-синя течност, а след това в синьо-черни кристали. В атмосферата на озона се падат 0,6 куб.см на един кубичен метър въздух. За сравнение въглеродния двуокис заема около 400 куб.см на куб.метър въздух  или 2 водни чаши.

Този газ, който на височина 15-30 километра образува спасителния озонов слой, в непосредствена близост до хората, не е чак толкова „благороден“. Озонът е много силен окислител и е опасно за човека химично вещество.

Озонов щит

Животът на Земята е възникнал благодарение на озона. В стратосферата озонът се образува от кислорода в резултат на фотохимична реакция под въздействие на слънчевото лъчение. Разрушаването му пък става при срещата с хлор и бром. Тези елементи са в състава на фреоните, използвани в хладилната промишленост и в газовите флакони. След Монреалския договор тези вещества се ограничават и след определен период от време се забраняват.

В програмата на ООН по Околната среда  /UNEP/ се посочва, че защитата на озоновия слой е един от четирите ключови екологични проблеми.

Озонов смог

На 30 километра от повърхността на Земята озонът се „държи добре”, но в тропосферата, той се оказва опасен замърсител. По данни на UNEP, концентрацията на тропосферния озон в Северното полукълбо за последните 100 години е нараснала почти тройно, поради което той се явява третият „антропогенен” парников газ.

В градовете той е един от компонентите на смога и затова допринасят косвено автомобилите.

Озонът е полезен

Озонът има бактерицидно действие. Всъщност той е първи по това действие преди  хлора, калиевия перманганат и окисите на хлора. Той се използва за стерилизация и дезинфекция на помещения, дрехи, инструменти и за пречистване на вода.

Озонът е токсичен

Но внимание – озонът е токсичен.Той е силен окислител и затова озонирането е подложено на постоянен мониторинг, което усложнява процесите. Озонът вреди на човека бавно. При продължителен престой в среда с повишена концентрация на O3, рискът за увреждане на сърдечно-съдовата и дихателната система се увеличава. При реакция с холестерина той образува неразтворими съединения, водещи да атеросклероза.

Озонът е  взривоопасен

Традиционно опасният праг на концентрация на газообразния озон е 300-350 милиграма на литър въздух. А течният озон се самовзривява. Правени са много проучвания за използването му като гориво в ракети, но идеята не може да се реализира.

About the author amanda tradwick is a grant https://justbuyessay.com/ researcher and writer for collegegrants

HR е новият PR (или обратно)

Остарели ли са традиционните похвати в областта на управлението на човешките ресурси  и връзките с обществеността?

Постоянните търсения на иновативни и нестандартни методи за управление на външните и вътрешни публики водят до преобразуване на представите за разграничаване на HR и PR услугите.

Все повече HR професионалисти пренасочват своето професионално развитие към  маркетинга, връзките с обществеността, брандинга и т.н. От друга страна не са и малко случаите, в които PR специалистите се справят успешно със задачи, свързани с управление на човешките ресурси в дадени компании. Причината за тенденция е, че и в двата случая способите на убеждаваща комуникация са едни и същи, различават се само каналите за достигане на различните публики.

Човешките ресурси  най-общо описват работната сила на дадена организация. Организационната структура на персонала в дадена компания определя възможните стратегии, които могат да се приложат в сферата на управление на персонала.

Дейностите по управление на човешките ресурси не се съсредоточават единствено в назначаване и съкращаване на персонала, но и в поддържането и изграждането на позитивен публичен и корпоративен имидж на компанията. Следователно човешките ресурси са изключително важна и неразделна част от организационната структура на компанията и обратно.

А може ли PR и HR услугите да са обединят в обща професия?

Ако попитате, който и да е професионалист за работата му в сферата на човешките ресурси, веднага ще ви отговори, че той всъщност има безкрай много задължения – от търсене на персонал, легален експерт, отговорник по обществените връзки, брандинг експерт до маркетинг експерт. Много често HR специалистите са отговорни за проектирането и реализирането на рекламни кампании. Работата на HR специалиста е изключително натоварена и в повечето случай не достига време за консултация с PR агенция. В този случай дейностите, свързани с външната и вътрешната комуникация в дадена компания не са разделени.

Печелившо ли е сливането на двата отдела?

Във време, когато социалните мрежи се превръщат в неизменна практика в ежедневието, границите между двете комуникационни функции се размиват. Затова съвременните предизвикателства пред корпоративната идентичност налагат HR и PR отделите да не функционират като два отделни организма, а като една добре сработена машина.

Специалистите от Green Deal залагат на гъвкавата и обединяваща комуникация, защото познават и вътрешните, и външните канали за достигане до определена аудитория и постигане на конкретен резултат. Ето защо, предлагаме и пакетни услуги, които подпомагат, както развитието на човешкия потенциал в конкретна компания, така и популяризирането на продуктите й сред масовата аудитория.

She has a bachelor’s degree from the university of delaware, and buy cheap essays has recently finished research on grants and scholarships and applying for college grants

Да се отървем от вредителите в дома по „зелен начин”

 • Мравки

Открийте мястото, откъдето влизат, изстискайте на мястото един лимон и оставете кората. Мравките ще избягат и ако посипете линии от талк, тебешир, прах от дървени въглища или лют  червен пипер.

 • Хлебарки

Запушете всички малки цепнатини по первази на дюшемета, рафтове, шкафове и около тръби, мивки и вани. За да  ги заловите опитайте да намажете отвътре гърлото на бутилка и да поставите в нея малко изветряла бира или суров картоф.

 • Плодови мушици

Налейте малко бира в буркан с широко гърло. Сложете найлонова торбичка с ластик около гърлото. Пробийте малка дупка в торбичката. Мушиците влизат през дупката и не успяват да излязат. Сменяйте бирата, когато се наложи.

 • Мухи

Слънчевите прозорци са най-често мястото, през което мухите влизат в дома ви, така че затворете прозорците преди слънцето да ги огрее.Използвайте обикновени хартиени мухоловки за да уловите нежеланите летящи гости.Можете да си ги направите сами от мед и жълта хартия.

 • Молци

Старайте се уязвимите дрехи да са чисти, сухи и добре проветрени – това, което привлича молците са телесните мазнини по дрехите. Можете да използвате камфор. Това е основната нетоксична съставка на препаратите против молци. Като капан за молци, смесете 1 част меласа с 2 части оцет и ги поставете в кофичка от маргарин или кисело мляко. Почиствайте редовно. Кедрови стърготини и черен пипер също вършат добра работа като естествени средства за прогонване на молците. Кедровите стърготини могат да се поставят в платнени торбички и да се окачат в шкафа или да стоят в чекмеджетата.

 • Люспеница

Капаните могат да се направят от 1 част меласа към 2 части оцет. Поставете близо до цепнатините и дупките, в които живеят вредителите. Можете да изгоните люспеницата като обработите первазите на дюшеметата, краката на масите и пукнатините в шкафовете със смес от боракс и захар или мед.

 • Вредители в храните

Сушете насипните храни в леко загрята фурна в продължение на 1 час или като ги замразите за 2-3 дни. Съхранявайте ги в херметично затворени съдове. Гъгриците обичат бобовите и житните храни. Бихте могли да окачите малки торбички с черен пипер в килера и шкафовете с хранителни продукти.

Offerings from stanford’s school of engineering have college essay writer attracted hundreds of thousands of students from all over the world

Справяне с вредителите в двора по „зелен начин”

Пестицидите съдържат наставката „циди”, което означава убийци. Природните пестициди са по-евтини и по-безопасни и обикновено са специализирани за определен вредител. Важно е да се различават вредителите, които наистина вредят на градината и тези същества, които са полезни за нея. Калинките, ларвите на мухите, богомолките, водните кончета, хищните паяци, краставите жаби и птиците са същества, които са полезни за градината ви.

Полезни практики срещу вредители в градината.

 • Плевенето е трудоемко, но незаменимо. Използвайте ръкавици и отстранете всички плевели.
 • Поставете хранилка за птици в градината си. Птиците са много ефективни при унищожаване на буболечки.
 • Кълвачите, коприварчетата, сипките, сойките, червеношийките, врабчетата, скорците консумират хиляди насекоми за един ден.
 • Можете също да засадите растения, които привличат птиците: бял цъфтящ дрян, имел, миризлива върба, слънчоглед, невен.

Някои от органични пестициди, които можете да използвате са:

 • Тютюнева вода – Поставете голяма шепа тютюн в 4 литра топла вода.Оставете я да кисне 24 часа и нанасяйте с бутилка с пръскачка.
 • Люти чушки – Смесете 2-3 много люти чушки, 1/2 глава лук и 1 скилидка чесън в 4 литра вода; кипнете сместа; оставете да кисне 2 дни и прецедете.
 • Сапун – При течен сапун сложете 2 с.л. на литър вода, а при сух – 5 г. на литър вода. Ако до 5 дни не превали, изплакнете растенията при поливането.
 • Прегради – За да препречите пътя на излюпващите се ларви до вашите растения използвайте яки, направени от плътна хартия или пластмаса около стеблата. Използвайте кламер, за да прикрепите двата края.
 • Мрежа – Фин мрежест плат, като тензух , защитава разсада от насекоми, държи котките и птиците на разстояние.

Furthermore, by linking social media to the courses, the students can assist buy essay online each other in exploring and understanding the coursework

Green Deal организира oпера за деца в Западен парк

Проектът Класически бивалици се възроди по време на Фестивал за изкуство в публично пространство  „Западен парк”.

Адаптирана опера за деца „Бастиен и Бастиена“ от Моцарт бе представена в рамките на Фестивал за изкуство в публично пространство „Западен парк” на 23 юни в София. Екипът на Green Deal, съвместно с Фондация Credo Bonum, възроди проекта „Класически бивалици“, който цели да представи на малките и непораснали деца известни класически произведения по интересен и достъпен начин.

Изсипалият се по време на представлението дъжд не успя да помрачи настроението на  деца и родители, които се забавляваха с адаптацията. По време на събитието се проведе и специална работилница „Нарисувай нота“, която подслони в шатра всички, пожелали да развият творческите си заложби. Всички присъстващи бяха възнаградени и с изпълнение на солистите Неда Атанасова (Бастиена), Илия Илиев (Колас), Яни Николов (Бастиен) и оркестър Moz-Art, вещо дирижиран от Георги Патриков.

За най-внимателните и музикални малчугани имаше награди, а мокрото време не успя да спре родителите от това да подарят на децата си опера в парка.

Благодарение на успешната реализация на проекта на открито, въпреки лошите метерологични условия, Green Deal бе включен в специален наръчник за кандидатстване по проекти, свързани с култура и изкуство.

Инициативата бе част от проект: „Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк”, по договор BG161PO001/1.1-10/2010 със Столична община, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Фестивалът „Западен парк” подкрепя кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска културна столица.

Дейности, реализирани от екипа на Green Deal:

 • Изготвяне на идеен проект и бюджет;
 • Организиране на екип;
 • Управление на публичната комуникацията преди, по време на и след събитието: изготвяне и изпращане на прессъобщения, комуникация в социалните мрежи, изработване на визия и разпространяване на флаери;
 • Организиране на игри и работилници;
 • Управление на комуникацията с трети страни.

This is https://writemyessay4me.org/ a vital consideration given the large number of online participants
Страница 1 / 212