Таг:

haloila bulgaria

Green Deal проведе семинар „Управление на изпълнението” за екипа на Haloila Bulgaria

Служителите на Haloila Bulgaria взеха участие в семинар и тиймбилдинг „Управление на изпълнението”, организиран от консултантите от фирма Green Deal. Срещата на екипа се проведе в началото на месец юни 2014 г. в град Златоград.

По време на семинара участниците се фокусираха върху значението на целеполагането в работния процес, вътрешнофирмената култура, оценяването на трудовите постижения и пресечната точка между желанията на служителите и корпоративните цели.

Seminar HaloilaСеминарът беше разделен на две части и даде възможност на служителите на Haloila Bulgaria да се запознаят с различни ефективни похвати при определянето на цели и работата в екип като: прилагане на модела S.M.A.R.T., управление на оценката на изпълнението като дългосрочен процес, провеждане на ефективни групови срещи, добри практики при комуникирането на промяна и др.

Срещата и разискваните казуси, свързани с взаимоотношенията между служителите в динамичния работен процес, стимулираха откровен диалог между участниците.

Тиймбилдингът запозна служителите по интересен начин с богатата история, която съхранява Етнографския комплекс в Златоград и им даде възможност да изпробват способностите си в грънчарството и гайтанджийството.

Екипът на Green Deal си сътрудничи с Haloila Bulgaria от началото на годината във връзка с разработване на новата интернет страница на компанията www.haloilabulgaria.com.

Remembering the answers to these questions proessaywriting.org can help you stay motivated in your studies