За Green Deal

Green Deal стартира дейността си през 2011 година. Основните направления, в които фирмата предлага консултантски услуги и ноу-хау са управление на човешките ресурси, връзки с обществеността и маркетинг. Основателят на компанията има над 15-годишен опит в международни компании и интернационална среда в сферата на управление на човешките ресурси и комуникациите. Фирмата стартира дейността си в един от най-предизвикателните моменти пред бизнеса в международен мащаб. И не случайно… Именно в такава ситуация от решаващо значение за просперитета на всеки бизнес е постигането на баланс между вътрешното организационно развитие и имиджа на компанията.Това, което ни прави различни е, че  обединяваме опит и компетенции в три направления – човешките ресурси, връзки с обществеността и маркетинг. Гордеем се с нашия екип от професионалисти, доказали се в едни от най-големите компании в България и Европа.

green-deal-bulgaria-text

Passing a test can seem pay someone to do homework like a means unto itself