Категория:

Обучения

Green Deal проведе семинар „Управление на изпълнението” за екипа на Haloila Bulgaria

Служителите на Haloila Bulgaria взеха участие в семинар и тиймбилдинг „Управление на изпълнението”, организиран от консултантите от фирма Green Deal. Срещата на екипа се проведе в началото на месец юни 2014 г. в град Златоград.

По време на семинара участниците се фокусираха върху значението на целеполагането в работния процес, вътрешнофирмената култура, оценяването на трудовите постижения и пресечната точка между желанията на служителите и корпоративните цели.

Seminar HaloilaСеминарът беше разделен на две части и даде възможност на служителите на Haloila Bulgaria да се запознаят с различни ефективни похвати при определянето на цели и работата в екип като: прилагане на модела S.M.A.R.T., управление на оценката на изпълнението като дългосрочен процес, провеждане на ефективни групови срещи, добри практики при комуникирането на промяна и др.

Срещата и разискваните казуси, свързани с взаимоотношенията между служителите в динамичния работен процес, стимулираха откровен диалог между участниците.

Тиймбилдингът запозна служителите по интересен начин с богатата история, която съхранява Етнографския комплекс в Златоград и им даде възможност да изпробват способностите си в грънчарството и гайтанджийството.

Екипът на Green Deal си сътрудничи с Haloila Bulgaria от началото на годината във връзка с разработване на новата интернет страница на компанията www.haloilabulgaria.com.

Remembering the answers to these questions proessaywriting.org can help you stay motivated in your studies

Green Deal проведе обучение за ръководителите на „Строителна механизация“ АД

Обучението „Проекти, хора, изпълнение“  беше насочено към подобряване на начина на планиране, подготовка, изпълнение и оценка на проекти.

В началото на месец ноември ръководителите на „Строителна механизация“ АД  участваха в семинар „Проекти, хора и изпълнение“. Обучението беше проведено от Антонио Карета и Жан-Пиер Ербиние.

Антонио Карета е консултант във водещи индустриални и финансови компании като Michelin Tyres, RAS-Allianz, Hay Management Consultants, Italcementi.

Жан-Пиер Ербиние е ключов консултант на висшия мениджмънт и управителните съвети на редица международни компании като Ciments Francais, Italcementi Group, Samaritaine, Holodis и други. Модератор на обучението беше госпожа Валентина Грозданова, Управител на фирма Green Deal.

Основните акценти на семинара бяха насочени към спецификите и успешните методи за планиране, организиране и ръководене на проекти. Особено внимание беше отделено на начина, по който се извършва оценката на изпълнението на проекти, както и на извеждане на изводи и препоръки за изпълнението им.

На служителите на „Строителна механизация“ АД  бяха представени за разрешаване реални казуси от тяхната дейност. С помощта на консултантите на Green Deal бяха направени обстойни анализи на задания и бяха извлечени полезни препоръки за бъдещото организационно развитие на Компанията. Участниците в семинара определиха обучението като полезно за разбиране на процеса на организиране, планиране, подготовката и изпълнение на проекти. Допълнително срещата беше оценена като ползотворна за подобряването на взаимодействията и комуникацията между отделните ръководители и звена.

„Проведеното обучение ще допринесе за подобряването на работния процес и като цяло за повишаване на квалификацията на персонала”, заяви инженер Павел Груев, Заместник Изпълнителен Директор на „Строителна механизация” АД.

Green Deal продължава да работи върху разработване на различни форми на обучения за оптимизация на работния процес в „Строителна механизация“ АД.

Finding ways to stay motivated while you are studying for your degree online write essay is critical to your academic success

Green Deal проведе обучение по безопасност в „Строителна механизация“ АД

Пред служителите на Компанията беше представена специална програма по случай Европейската седмица за безопасност и здраве.

dfdffВ рамките на Европейската седмица за безопасност и здраве на 23 октомври 2013 г. беше направена презентация на Програмата по безопасност на „Строителна механизация“ АД. Представянето беше съпътствано от провеждането на анкета сред отговорниците по ЗБУТ и ръководителите на отдели. Беше представен и анализ на резултатите от проучването „Въпросник за анализ на знанията и изпълнение на задълженията на отговорниците по ЗБУТ в „Строителна механизация“ АД“.

След получаване и обработване на данните от въпросника бяха изложени съществени изводи от него. Също така бяха посочени и областите за подобрение по време на проведеното обучение.

Благодарение на интереса и резултатите от обучението, ще бъдат проведени и други програми за запознаване на служителите на „Строителна механизация“ АД със спецификите в областта на безопасните практики при работа.

Setting a realistic schedule, making time for fun, keeping your goals in mind, and finding support can all exquisite review to read help you to stay motivated when you find yourself feeling overwhelmed by your studies