HR е новият PR (или обратно)


Остарели ли са традиционните похвати в областта на управлението на човешките ресурси  и връзките с обществеността?

Постоянните търсения на иновативни и нестандартни методи за управление на външните и вътрешни публики водят до преобразуване на представите за разграничаване на HR и PR услугите.

Все повече HR професионалисти пренасочват своето професионално развитие към  маркетинга, връзките с обществеността, брандинга и т.н. От друга страна не са и малко случаите, в които PR специалистите се справят успешно със задачи, свързани с управление на човешките ресурси в дадени компании. Причината за тенденция е, че и в двата случая способите на убеждаваща комуникация са едни и същи, различават се само каналите за достигане на различните публики.

Човешките ресурси  най-общо описват работната сила на дадена организация. Организационната структура на персонала в дадена компания определя възможните стратегии, които могат да се приложат в сферата на управление на персонала.

Дейностите по управление на човешките ресурси не се съсредоточават единствено в назначаване и съкращаване на персонала, но и в поддържането и изграждането на позитивен публичен и корпоративен имидж на компанията. Следователно човешките ресурси са изключително важна и неразделна част от организационната структура на компанията и обратно.

А може ли PR и HR услугите да са обединят в обща професия?

Ако попитате, който и да е професионалист за работата му в сферата на човешките ресурси, веднага ще ви отговори, че той всъщност има безкрай много задължения – от търсене на персонал, легален експерт, отговорник по обществените връзки, брандинг експерт до маркетинг експерт. Много често HR специалистите са отговорни за проектирането и реализирането на рекламни кампании. Работата на HR специалиста е изключително натоварена и в повечето случай не достига време за консултация с PR агенция. В този случай дейностите, свързани с външната и вътрешната комуникация в дадена компания не са разделени.

Печелившо ли е сливането на двата отдела?

Във време, когато социалните мрежи се превръщат в неизменна практика в ежедневието, границите между двете комуникационни функции се размиват. Затова съвременните предизвикателства пред корпоративната идентичност налагат HR и PR отделите да не функционират като два отделни организма, а като една добре сработена машина.

Специалистите от Green Deal залагат на гъвкавата и обединяваща комуникация, защото познават и вътрешните, и външните канали за достигане до определена аудитория и постигане на конкретен резултат. Ето защо, предлагаме и пакетни услуги, които подпомагат, както развитието на човешкия потенциал в конкретна компания, така и популяризирането на продуктите й сред масовата аудитория.

She has a bachelor’s degree from the university of delaware, and buy cheap essays has recently finished research on grants and scholarships and applying for college grants
 
 

Остави коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>