Как да повишим качеството на живот на служителите си?


По-голямата част от времето си хората прекарват на работното място. Създавайки им благоприятни условия за изпълняване на трудовите задължения, мениджърите могат да повишат мотивираността и продуктивността им. По този начин компанията съдейства за повишаване качеството на живот за всеки един от служителите си.

Консултантите на Green Deal предлагат различни методи за подобряване на ефективността на служителите посредством алтернативни обучения и запознаване на екипа с практики за достигане на високо качество на живот на работното място.

Какво означава „качество на живот“?

Качество на живота е термин, с който се определя степента на благополучие и лична удовлетвореност, изпитвано от даден индивид или група. Понятието се отличава от разбирането за „жизнен стандарт“, защото включва неизмеримата по икономически показатели субективна и динамично променлива оценка за личното благосъстояние, формирана по много и разнообразни критерии от физическо, психологическо и социално естество.

• Физическото благосъстояние най-общо включва доброто здравословно състояние, физическия комфорт, режима на хранене и физическа активност, предпазването от болки и заболявания, както и способността за самостоятелно извършване на дейности, свързани с личните потребности на индивида.
• Психологическите аспекти на качеството на живота са свързани с психическото здраве, различните състояния на стрес, тревогите и удоволствията в ежедневието, различните положителни и отрицателни емоционални състояния, самооценка.
• Социалното благосъстояние е най-разнообразно и трудно измеримо, тъй като включва активността в интимния живот и семейството, приятелските отношения, професионалната реализация, развлеченията в свободното време, социалната среда и живот, придобитото образование и култура, околната среда и други.

качество на живот

Как управленския екип може да осигури високо ниво на качеството на живот на служителите в компанията?

Осигуряването на здравословни условия на труд и приемливо заплащане е задължително условие за поддържането на добро качество на живот за персонала.
Мениджърският екип трябва да обърне внимание на множество допълнителни фактори, които оказват влияние на всеки служител и да разчита на собствените си умения и качества, за да осигури благоприятна фирмена култура в компанията. Приемайки добри и честни практики за разрешаване на противоречия сред служителите и за избор между конкуриращи се алтернативи в рамките на определени ограничения, управленският екип може да постигне основните си цели – осигуряване на предпоставки за конкурентоспособност и високо качество на живот на служителите. Практиката показва, че успешната в дългосрочен план управленска политика не служи на интересите на определена група заинтересовани страни, а е в унисон с общите мисии и цели на компанията. Това може да се постигне посредством усъвършенстването на управленския екип в уменията им за поддържане на баланс в удовлетворяване интересите на различните групи в компанията и търсене на обратна връзка от служителите.
Този подход е успешен, ако се провежда прозрачно, бъде добре комуникиран и осигури участие на страните в изработването и осъществяването на промяна или разрешаване на конфликт. Лидерите фокусират усилията си върху формиране на култура, съответстваща ценностите на организацията – доверие, непрекъснато учене и усъвършенстване.

Разбира се, качеството на живот не се определя единствено от работното място, а е свързано с регулация от страна на държавата и едновременно с това с личните усещания и предпочитания на всеки един от нас.

By making online courses available at no cost to https://essayclick.net/ the student, and more importantly by allowing official acknowledgment of the successful completion of the coursework, the availability of a university level education has been radically expanded
 
 

Остави коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>